Hvad er Nexplus?

NexPlus er et Add-in til KMD Nexus. Systemet letter arbejdsgange for advisering af ældreboliger og midlertidig pladsanvisning. NexPlus er optimeret til at håndtere bookinger og spare eller undgå en række arbejdsgange i KMD Nexus Systemet.

NexPlus giver mulighed for at sætte borgere på venteliste, give tilsagn om boliger i fremtiden og generelt at optimere pladsanvisningsprocessen. En bookingalgoritme indbygget i NexPlus sikrer en bedre udnyttelse af kapaciteten på plejecentrene og dermed en højere belægningsprocent, da det er nemt og hurtigt at danne sig et overblik over ledige boliger.

Effektiv anvisning

De mange forretningsgange, der er i forbindelse med anvisning af ældreboliger og midlertidig pladsanvisning kan med NexPlus sammenfattes til en enkelt sagsgang, hvilket gør processen hurtigere og samtidig er det nemmere at undgå fejl.

Flytning af værelse

Flytter en borger værelse eller lignende, er det nemt at ajourføre data i NexPlus